skip to Main Content

Kontakt

Ordförande

Teemu Kytöpuro
+358 (0)50 589 1680

Nödnummer 112

Västra Nylands räddningsverk

Kårchef: Lasse Lindström
044 511 3803

Genom att du går med som stödande medlem (minst 10 €) kan du hjälpa kåren att fortsätta sitt aktiva räddningsarbete i Bromarf med omnejd.
Vi behöver varandra!
FBK:s konto : Aktia  FI75 4055 5740 0010 73

Bromarf Frivilliga Brandkår grundades  år 1952

Verksamheten består av att stå till tjänst när olyckan är framme.
Det betyder att vi utför olika räddnings- och släckningsuppdrag.
FBK fungerar även som första- respons enhet, d.v.s. vi rycker ut som stöd åt ambulansen och/eller Medi-Heli.
Därmed ser vi till att patientens tillstånd hålls stabilt tills ambulansen och Medi-Heli kommer fram. FBK har en defibrillator till förfogande, som används till att återställa hjärtrytmen hos patienten och på detta sätt säkerställa patientens tillstånd.

Till förfogande har vi en släcknings-/räddningsbil, en manskapsbil för första- respons uppdragen, en båt som används både för släcknings- och räddningsuppdrag och för första- respons uppdrag i skärgården.
Vi har ca 50 st utryckningar per år.

Idag har kåren ett tjugotal aktiva brandkårister och en aktiv junioravdelning samt en damavdelning ”Flammorna”.

Back To Top