skip to Main Content

MyBromarv-projektet

Syftet med MyBromarv-projektet (projektnummer 145336) åren 2020-22 är att skapa förutsättningar för inflyttning i Bromarv genom större utbud av bostäder, social integration för inflyttande och bättre förutsättningar att distansjobba från Bromarv och samtidigt skapa en ny arbetsmodell att sänka tröskeln att flytta till landet. Projektets totalbudget är 100.000 € och Leaderfinansieringen är 50.000 €. Europeiska landbruksfonden stöder projektet med 21.000 €. Uppdateringen av hemsidan är en del av projektet. Projektet sköts av utvecklingsbolaget MyBromarv Ab.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Back To Top