Skip to content

Ändring av fritidsbostad till permanent bostadshus

Instruktioner om hur man skall gå till väga om man vill konvertera sin sommarstuga till permanent bostad. Det finns också kontaktuppgifter till myndigheterna i Raseborgs stad och sakkunniga planerare som kan ge råd i planeringsdjungeln.

Då du funderar på att ändra din fritidsbostad till permanent bostad, bör du först undersöka vilket användningsändamål den har i fastighetsregistret. Är den byggd som bostad eller fritidsbostad? Svar hittar du hos följande personer:

Frågor gällande undantagslov besvaras av Raseborgs stadsarkitekt Johanna Backas, johanna.backas@raseborg.fi tel 019-2893843.

Frågor gällande ändring av byggnadens användningsändamål i Bromarvområdet besvaras av byggnadsinspektör Jari Sandberg, jari.sandberg@raseborg.fi, tel 019-2893803.

Ifall du behöver hjälp med byggnadsplanering rekommenderar vi Janina Skult / JS Bygg & Design med kontor i Ekenäs. Hon gör både byggnads- och arkitektritningar samt erbjuder konsultering, janina@js.fi, tel 0445756359, www.js.fi.

Ifall du behöver konsultation om energifrågor och energintyg rekommenderar vi Christian Cavonius, Calorplan i Ekenäs, info@calorplan.fi, tel 0504678502.

Ladda ner Bromarvs regler för ändring av fritidsbostad till permanent bostadshus

Back To Top