skip to Main Content

100 sjömil från Mariehamn och 20 sjömil från Kasnäs finner du Bromarv skärgårdshamn. Hamnen är den östligaste i Åbolands skärgård. Bromarv är ett fungerande skärgårdssamhälle med yrkesfiskare, köttproducenter och trädgårdsodlare. Dem möter du på sommartorget. Hamnen muddrades 2018, fick en ny längre kaj, parkering, ett nytt café och bränslestation. Bybutiken är öppen året om.

Med stöd från Seastop-projekt får hamnen 60-70 båtplatser vid flytande pontoner utrustade med vatten och el. Hamnen får septiktanktömning, fler toaletter, duschar, annan gästhamnsservice och aktiviteter för barn och unga.

Det blir en hamn med full gästhamnsservice som stöder utvecklingen av byn. Ansvarig för utvecklandet av hamnen är Bromarv Byaråd rf. Pontonerna får vatten och el.

Projektets målsättning

Seastop kommer att höja servicenivån i 21 hamnar längs de historiska segellederna I Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar. 300 nya båtplatser vid flytbryggor kommer att tillverkas och sättas ut. Även toaletter, duschar, bastu och nya avloppsrenings- samt avsaltningsanläggningar kommer att byggas.

Finansiering

Seastop är finansierat med 3.1 miljoner euro från den Europeiska regionalutvecklingsfonden och medfinansieras med 1 miljon euro från lokala och regionala myndigheter i Sverige, Åland och Finland. Projektet är ett samarbete mellan Värmdö Kommun, Mariehamns stad, Företagsam Skärgård, Bromarv Byaråd och Peterzéns Oy. Projektet pågår från 2018 till 2020.

Kontakt

Projektkoordinator Mårten Johansson (moejohansson52@gmail.com) www.seastop.se.

Back To Top