skip to Main Content

Välkommen till Bromarv

Bromarv är en urgammal svenskbygd och en naturskön skärgårdsby. Byn är en del av Raseborgs stad och ligger ca 35 km väster om Ekenäs. Byns centrum, kyrkbyn, ligger på ett smalt näs mellan två djupa havsvikar, Kyrkviken och Djurgårdsfjärden.

Läs mera

Basservice

I byn finns t.ex. skola, dagvård, hälsovård, bibliotek och kyrka. Därtill finns en aktiv bybutik, caféer, sommarrestauranger, bed and breakfast, frisersalong, m.m. Byns bussföretag erbjuder dagliga bussturer till Ekenäs och Helsingfors.

Näringsliv

Byborna försörjer sig traditionellt på jord- och skogsbruk samt fiske, men i allt större utsträckning som småföretagare. De många småföretagen erbjuder ett rikt utbud av varor, tjänster och upplevelser. Många bromarvbor pendlar till jobb på annan ort.

Bromarv har idag ca 500 bofasta invånare. Av dem har närmare 90% svenska som modersmål. Man kan i allmänhet göra sig förstådd också på finska eller engelska.

Turism

Under sommarhalvåret lever byn upp med många evenemang och aktiviteter. Befolkningsmängden ökar med flere tusen personer. Turismen har fått en allt större betydelse för byn och dess företagare.

Föreningsliv

Byn har ett aktivt föreningsliv. Föreningarna upprätthåller en betydande del av fritidsverksamheten, vilket har betydelse för både trivsel och identitet.

ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING

Hälsovårdarens öppna hälso- och sjukvårdsmottagning måndagar kl. 9–11.

Vättlaxvägen 20 bostad 2.

Telefontid måndagar kl. 8-11; 019 289 3262.

För ytterligare uppgifter se https://www.raseborg.fi/social-och-halsovard/

Back To Top