skip to Main Content

Företagare vald till Bromarv skärgårdshamn

Styrelsen för Bromarv Byaråd meddelar, att det är företaget Strandbistro Bromarv Ab som skall sköta verksamheterna i skärgårdshamnen i Bromarv från och med den 1 maj 2020. Företaget skall ha hand om gästhamnen, torget, inkvarteringen och restaurangen, d.v.s. all operativ verksamhet i hamnen.

Bakom det nygrundade företaget står Mårten Johansson, från Ekenäs, som sedan 2016 fungerat som projektledare för utbyggnaden och moderniseringen av hamnen i Bromarv.

Sammanlagt fyra företagare meddelade sitt intresse och två av dem var från Bromarv. Mårten Johansson, som känner hamnen som sina egna fickor, presenterade en trovärdig plan för utvecklingen av hamnen som helhet, säger byarådets styrelseordförande Henrik Huldin. Vi hoppas nu att Johansson lyckas bygga upp ett team, som kan ta vara på alla de möjligheter och den potential hamnen erbjuder.

Osäker säsong med många frågetecken

Verksamhetsförutsättningarna för hamnen kommer den här säsongen att vara oerhört tuffa och ingen vet ännu med säkerhet vilka restriktioner och rekommendationer som gäller när säsongen inleds om drygt en månad.

– Det finns många frågetecken och osäkerhetsfaktorer. Vi följer med hur situationen utvecklas och måste givetvis anpassa oss till samhällets realiteter

Henrik Huldin, ordförande Bromarv byaråd r.f.

Utvecklingen av Bromarv skärgårdshamn

Med stöd från Seastop-projekt får hamnen 60-70 båtplatser vid flytande pontoner utrustade med vatten och el. Hamnen får septiktanktömning, fler toaletter, duschar, annan gästhamnsservice och aktiviteter för barn och unga. Läs mera.

Bromarv Skärgårdshamn har fått 21 donationsträd

Byarådet tackar alla donatorer och alla som deltog i planteringstalkon!! Donator/Lahjoittaja Rakennuspalvelu Lahtinen OySkafferi Ett…

Läs mera

Vi tackar alla frivilligarbetare för en massiv och enastående insats för byggandet av hamnen!

Talkoarbetare Kari Auranen Berit Blomqvist Henry Blomqvist Hans Blomqvist Kasper Blomqvist Hannele Dahlström Benjamin Duncker…

Läs mera

Välkommen till Bromarv

Bromarv är en levande skärgårdsby i västra Nyland, ca. 35 km från Ekenäs västerut. Byns storslagna natur erbjuder en trevlig och avstressande levnads- och boendemiljö. Läs mera.

Kulturpriset Kompassrosen till Bromarv!

Pristagarna offentliggjordes under festliga former onsdagen den 17.4 kl. 18.30 på restaurang Theodors. Bromarv Byaråd r.f. och Skafferi Ett fick vars sin medalj samt dela på 30.000 € ur Otto Malms donationsfond

Kommande evenemang

Rådalstornet

Sommartorget

Padva strand

Wibbes Viltkamera
Jörgen Wibergs viltkameror finns uppsatta på tre ställen kring Rilax i Bromarv. Du kan se flere bilder och videon på Bromarvs Facebook-grupp.

Back To Top