skip to Main Content

Sparbanksstiftelsen i Bromarv informerar

  1. Ansökningstiden för bidrag är detta år augusti-september. Närmare information ges i mitten av augusti. Kom ihåg redovisningen av erhållna bidrag.
  2. Cykeljippot är planerat till söndagen den 22 augusti 2021

Anders Kurman
Ombudsman, 040 505 6508

Back To Top