Skip to content

Telegraftornet i Bromarv Skärgårdshamn

Optiskt telegraftorn

I Skärgårdshamnen i Bromarv finns sedan 2020 en kopia av ett s.k. optiskt telegraftorn. Kopian efterliknar de telegraftorn som utvecklades under 1700- och 1800-talen bl.a. i Sverige och Finland. Med tornen byggde man telegraflinjer för att ”snabbt” sända meddelanden, till en början speciellt för militärt bruk.

Telegraftornet i hamnen i Bromarv är samtidigt också ett enkelt landmärke – det första som syns när man närmar sig hamnen från havet. Med tornet kan man sända signaler både till dem som kommer sjöledes och till dem som rör sig längs landsvägen.

Med den här skriften vill vi dels kort beskriva telegraftornets historia och bakgrund och dels förklara hur man avläser signalerna.

Telegraftornet är ett lättsamt försök att engagera och skapa intresse.

Mera information of Telegraftornet i detta PDF-dokument

Back To Top