Skip to content

Rilaxmonumentets traditionsförening r.f.

Ordförande

Maj-Britt Malmén

0400 186 602
majamalmen@gmail.com

Föreningens syfte är att ansvara för skötsel och vård av monumentet över sjöslaget vid Rilax  den 27 juli 1714.

Back To Top