skip to Main Content

Mera nyheter angående MyBromarv-projektet!

Efter utvärdering av de tre inlämnade anbuden har Styrelsen för MyBromarv Ab enhälligt beslutat anta Bedone implemented solutions Ab:s offert för projektledningstjänster för åren 2021-2022. Bolagets ledande konsult är Mårten Johansson, f.d. stadsdirektör i Raseborg.

Bedone implemented solutions Ab:s offert var klart billigare än de övriga inlämnade offerterna och ledande konsult Johanssons meriter minst lika bra som konsulternas i de övriga offerterna. Enligt den antagna offerten kommer Johansson att jobba för projektet drygt en dag per vecka under de närmaste två åren.

Back To Top