skip to Main Content

Kulturpriset Kompassrosen till Bromarv!

Pristagarna offentliggjordes under festliga former onsdagen den 17.4 kl. 18.30 på restaurang Theodors. Bromarv Byaråd r.f. och Skafferi Ett fick vars sin medalj samt dela på 30.000 € ur Otto Malms donationsfondKulturpriset Kompassrosen Till Bromarv!
Back To Top