skip to Main Content

Kajvirket anlände

Virket till den 140 meter långa kajen har anlänt. Ett helt långtradarlast, uppskattningsvis 20-25 ton. Virket har donerats av gårdarna Kivitok, Kägra, Könick och Rilax.

Snart börjar arbetet med att skruva kajlocket. Till det behövs 10-12.000 skruvar och ett okänt antal talkotimmar.

Kajvirket Anlände
Back To Top