skip to Main Content

Invigningen av Bromarv skärgårdshamn

Bromarv nya skärgårdshamn invigdes den 7 juni 2019 i strålande solsken med plantering av nya träd och manskörssång inför en publik med 150 inbjudna gäster. De var samarbetspartners, finansiärer, nära grannar och talkoarbetare, som alla medverkat till att bygga en fungerande gästhamn med fullvärdig hamnservice som ska betjäna byns företagare och besökare. Projektet har väckt framtidstro och hämtat nya besökare till byn.

Hjärtat i verksamheten är sommartorget, som erbjuder färska närproducerade grönsaker, fisk- och köttprodukter tre dagar i veckan. Torgets försäljningsbodar har moderniserats och  fått el och vatten. Torget har fått ny stenbeläggning. Ännu återstår lite planteringar. Många motorcyklister som besökt hamnen i vår har konstaterat att vägen hit är en av de vackraste att köra och att hamnen ligger på en vacker plats vid havet och i en fin kulturmiljö.

Vi hoppas att folk upptäcker att havets Bromarv ligger nära till och värt ett besök.

Öppningen av hamnen har skett stegvis sedan midsommaren 2018. Byggnadsarbetena inleddes hösten 2017. Igår mottog byarådet det nya servicehuset med duschar, toaletter och tvättstuga. Hamnens nya servicehus. Servicehuset delfinansieras av EU:s regionalfond och är en del av Seastop-projekt som hamnen medverkar i. Nu finns det i hamnen 70 båtplatser, en ny parkering med ca 50 platser, bränsleförsäljning för båtar och bilar, septiktömning för båtar och en ny sopstation med sortering. Kajen är 140 meter lång med en båtramp som används flitigt.Parkeringen asfalterades i slutet av maj till evenemanget Fiskens Fest och igår byggdes ytterligare 20 parkeringsplatser som också skall betjäna simstranden.

Under de närmaste två åren kommer simstranden att få en grillplats och ett utegym.

Bromarv Byaråd, Bromarf västra fiskargille och bybutiken SkafferiEtt Ab har tillsammans ansvarat för byggnadsprojektet i nära samarbete med Raseborgs stad. Stadens insats har varit betydande och staden har finansierat närmare hälften av totalkostnaderna som uppgår till drygt 1,7 miljoner euro.

Utan bistånd av många donatorer och finansiärer och över 50 talkoarbetares insatser hade detta inte varit möjligt.

Invigningen Av Bromarv Skärgårdshamn
Back To Top