Skip to content

Information om MyBromarv-projektet

Bromarv Byaråd grundade i slutet av september ett allmännyttigt utvecklingsbolag med syfte att främja inflyttning, få fram fler bostäder och marknadsföra Bromarv. Bolaget registrerades i handelsregistret 28.10.2020 med namnet Ab MyBromarv Oy.

Under de senaste veckorna har styrelsen jobbat på att ta fram konkreta åtgärder, dels för hur vi kan locka inflyttare och elever till skolan, dels med att söka finansiering för förverkligandet av dessa åtgärder.

Till vår stora glädje kan vi meddela att projektet har beviljats ett bidrag om 20.000 euro av Sparbanksstiftelsen i Bromarv. Bidraget från Sparbanksstiftelsen gav oss möjlighet att söka ett större projektbidrag från Pomoväst. I en helhetsbudget på 100.000 euro under en period av två år har vi förbundit oss att finansiera 50 % från andra finansieringskällor Understöd har också sökts från ett antal övriga finlandssvenska stiftelser.

Pomoväst har beslutat förorda vår ansökan (50.000 euro), som emellertid ännu skall godkännas av NMT-centralen.

Nu kan bolaget börja förverkliga sina planer att marknadsföra Bromarv som inflyttningsort, att få till stånd ett utökat bostadsutbud, att utveckla aktiviteter till stöd för skolans verksamhet samt integration av nyinflyttade. Som ett led i förverkligandet av våra planer har vi utannonserat om anbudsförfrågningar för upphandling av projektlednings – och marknadsföringstjänster (annonserna finns på www.bromarv.fi). För projektledningstjänsterna inkom under anbudstiden tre anbud som styrelsen kommer att styrelsen kommer ta ställning till inom en nära framtid.

Gällande marknadsföringstjänsterna är anbudsfloran mera brokig och kräver ytterligare precisering av vad som bör ingå i uppdraget.

Mer information ger Mikael Ingberg tel 05063210, mikael.ingberg@saunalahti.fi

 

Styrelsen för MyBromarv Ab

Mikael Ingberg, ordförande

Mikael Aminoff

Sonja Beja

Katja Palin

Ida Söderström

 

Back To Top