skip to Main Content

Hamnen får en ny servicebyggnad

Företaget Rakennuspalvelu Lahtinen uppför under våren en ny servicebyggnad i hamnen.
Byggnaden blir drygt 40 m² med utrymmen för toaletter, duschar, tvättstuga och lager.

Servicebyggnaden har planerats av Janina Skult, JS Design & Bygg, från Ekenäs.

Hamnen Får En Ny Servicebyggnad
Back To Top