Skip to content

Fyra tomter vid Vättlaxvägen 1km från centrum

Lägenhet

Fyra tomter till salu vid Vättlaxvägen. En av tomterna är ett outbrutet område av Bromarv Rusthåll (710-509-1-129) och tre av stomlägenheten Bromarf (710-509-1-126).

Areal

ca 2500m².

Läge

Tomterna finns i Bromarv, ca 1 km från bycentrum, Avstånd till Ekenäs är 35 km och till Helsingfors ca 135 km.

Tomterna finns på var sin sida om Vättlaxvägen och går att ansluta direkt till vägen. I byn finns dagligvaruhandel, dagvård, svenskspråkigt lågstadium (klass 1-6), bibliotek och tre restauranger, simstrand, gym, uteym, upplyst spånbana och sportplan. Gästhamnen/småbåtshamn med bränsle och ramp finns på ca 1 km:s avstånd.

Planläggning

Byggrätten är fastställd i delgeneralplanen över Bromarv Kyrkby 7642, som godkändes 26.11.2012. Tomterna har beteckningen AP-1 (Bostadsområde med fristående småhus). Byggplatsens minimiareal är 2000 m². Byggnadsrätten är högst 300 m²vy.

Byggnader

På tomten finns inga andra byggnader. Byggplatserna är på sandmark och lätt att bebygga.

Övrigt

Vatten- och avloppsledning går längs vägen och det finns också möjlighet att ansluta sig till fast bredbandsnät.

Tomterna har ingen egen strand, men avståndet till närmast simplats och småbåtshamn är 1 km.

Försäljningspris

Tomt 1: 25.000€

Tomter 2-4: 27.500€

Försäljning

Tomtarealen är endast riktgivande.

Visning

Visningar enligt överenskommelse med Helen Aminoff-Karlsson, tel 040-7418949, e-post: rusthallet@stallkrogen.net.

Vättlaxvägen tomt 1
Vättlaxvägen tomt 2
Vättlaxvägen tomt 3-4
Back To Top