skip to Main Content

FURUMALM: Nya bostäder planeras i centrum av Bromarv

Planeringen av det nya havsnära bostadsprojektet Furumalm i Bromarv bycentrum håller på att konkretiseras.

Nere vid stranden planeras 4 parhus eller 8 bostäder med ”egen gård”. Radhuset förnyas och ger plats för 6-8 bostäder.

Uppe på åsen planeras två parhus – 4-6 bostäder – med utsikt åt båda ”hållen” .

Totalt planeras på Furumalm området 15-20 bostäder. Bostädernas planerade storlek 50-120m2.

Planer

Spa- och simbassängområdet har sedan konceptet presenterades våren 2022 flyttats ner till strandområdet, på grund av att FBK-flytten skjutits framåt i tid. Vid stranden planeras också simstrand, bryggområde med båtplats. En padelbana planeras på Furumalmtomtens västra sida intill Vättlaxvägen. Tanken är att också andra än de som bor på Furumalm ska kunna utnyttja padelbanan.

Raseborgs stad beslöt 28.3.2022 att sälja en del av Furumalmfastigheten på åsen öster om Vättlaxvägen och söder om biblioteket till ett under bildning varande bolag, Furumalm AB. De som är med i bolaget är Peter Böckelman, Magnus von Knorring, Mikael Aminoff, Mikael Ingberg och Mårten Johansson.

Nu finns redan planlösningar för fyra parhus. Byggstarten för de två första parhusen är planerad till hösten 2023. Detaljplaneringen fortsätter under våren och prisnivån torde klarna innan senare under våren.

Den som är intresserad kan ta kontakt via info@furumalm.fi.

Back To Top