skip to Main Content
Företagare Vald Till Bromarv Skärgårdshamn

Företagare vald till Bromarv skärgårdshamn

Styrelsen för Bromarv Byaråd meddelar, att det är företaget Strandbistro Bromarv Ab som skall sköta verksamheterna i skärgårdshamnen i Bromarv från och med den 1 maj 2020. Företaget skall ha hand om gästhamnen, torget, inkvarteringen och restaurangen, d.v.s. all operativ verksamhet i hamnen.

Bakom det nygrundade företaget står Mårten Johansson, från Ekenäs, som sedan 2016 fungerat som projektledare för utbyggnaden och moderniseringen av hamnen i Bromarv.

Sammanlagt fyra företagare meddelade sitt intresse och två av dem var från Bromarv.

Mårten Johansson, som känner hamnen som sina egna fickor, presenterade en trovärdig plan för  utvecklingen av hamnen som helhet, säger byarådets styrelseordförande Henrik Huldin

Vi hoppas nu att Johansson lyckas bygga upp ett team, som kan ta vara på alla de möjligheter och den potential hamnen erbjuder.

Osäker säsong med många frågetecken

Verksamhetsförutsättningarna för hamnen kommer den här säsongen att vara oerhört tuffa och ingen vet ännu med säkerhet vilka restriktioner och rekommendationer som gäller när säsongen inleds om drygt en månad.

– Det finns många frågetecken och osäkerhetsfaktorer. Vi följer med hur situationen utvecklas och måste givetvis anpassa oss till samhällets realiteter.

-Henrik Huldin, ordförande Bromarv byaråd r.f.

Back To Top