skip to Main Content

Bromarv Byaråd r.f. är en ideell förening för hela Bromarv

Vårt mål är att tillsammans med andra föreningar, organisationer, företagare och Bromarvvänner hålla byn levande och livskraftig.

Byarådet driver i första hand skärgårdshamnen med sommartorg och säsong båtplatser, erbjuder turistinformation och försäljning av bl.a. böcker och vimplar med Bromarvmotiv.

Byarådet arrangerar även diverse evenemang bl.a. BromarFnatten och Julmarknaden i samarbete med andra lokala föreningar och företagare.

Som bäst arbetar byarådet tillsammans med Raseborgs stad och Bromarf  Västra Fiskargille r.f. med att bygga ut Skärgårdshamnen. Från sommaren 2018 har vi kunnat erbjuda en förnyad hamn med nya bryggor, fler båtplatser och ett café och på så sätt bättre kunnat betjäna såväl fast bosatta och  sommargäster som båtfolk och yrkesfiskare.

Föreningen ansvarar även för Fiskemuséet på Västergård i Vättlax.
Muséet förevisas enl. överenskommelse.

Bromarv Byaråd firade sitt 30-års jubileum år 2014, då under namnet Vättlax Byaråd r.f. Eftersom byarådet arbetar för hela bygden ändrades namnet till Bromarv Byaråd r.f.  år 2017.

Byarådets kontaktuppgifter

Henrik Huldin, ordförande
044 377 15 88
henrik.huldin@gmail.com

Agneta Grönroos, viceordförande
0440 300 466
gronroos.agneta@gmail.com

Henry Blomqvist, sekreterare
040 568 13 77
henry.blomqvist@surfnet.fi

Stefan Grönroos, medlem
040 540 06 61
sgronroos15@gmail.com

Ulrika Grönvik, medlem
0400 745 067
ulrika.gronvik@gmail.com

Heidi Lindholm, medlem
0400 198 588
heidi.lindholm2@outlook.com

Tomas Strandberg, medlem
0400 736 535
strandberg1970@gmail.com

Stefan Schrey, suppleant
0400 991 473
stefan.schrey69@gmail.com

Petri Manninen, suppleant
pmanni54@gmail.com

Back To Top