skip to Main Content

Lennätintorni Bromarvin Saaristosatamassa

Lennätintorni Saaristosatamassa

Bromarvin Saaristosatama sai vuonna 2020 n.s. optisen lennätintorninkopion. Pyrkimyksenä oli muun muassa Ruotsissa ja Suomessa 1700- ja 1800-luvulla kehitettyjen lennätintornien mallintaminen. Tornien avulla rakennettiin lennätinlinjoja viestien lähettämiseksi ”nopeasti”, aluksi erityisesti sotilaskäyttöä varten.

Saaristosataman lennätintorni on samalla maamerkki – ensimmäinen havaittava kohde satamaa mereltä lähestyttäessä. Tornin avulla voidaan lähettää viestejä sekä meriteitse saapuville että maantiellä liikkuville.

Tässä kirjasessa kerromme lyhyesti lennätintornien historiasta ja taustasta sekä selitämme merkkien tulkintaa ja merkitystä.

Sataman lennätintorni on keino innostaa ja herättää mielenkiintoa viihdyttävällä tavalla.

Lisätietoja lennätintornista tässä PDF-tiedostossa

Back To Top