Skip to content

Lennätintorni Bromarvin Saaristosatamassa

Lennätintorni Saaristosatamassa Bromarvin Saaristosatama sai vuonna 2020 n.s. optisen lennätintorninkopion. Pyrkimyksenä oli muun muassa Ruotsissa ja Suomessa 1700- ja 1800-luvulla kehitettyjen lennätintornien mallintaminen. Tornien avulla rakennettiin lennätinlinjoja viestien lähettämiseksi ”nopeasti”,…

Back To Top