skip to Main Content

Bromarvin saaristosataman vihkijäiset

Bromarvin uusitun saaristosataman vihkijäiset pidettiin perjantaina 7. kesäkuuta kauniissa ja aurinkoisessa säässä. Tilaisuuteen oli kutsuttu noin 150 vierasta, jotka edustivat yhteistyökumppaneita, rahoittajia, naapureita ja talkootyöntekijöitä eli kaikki ne tahot jotka tavalla tai toisella ovat osallistuneet toimivan vierassataman ja uudistetun kesätorin aikaansaamiseen. Vihkijäisissä istutettiin puita ja kuultiin kuorolaulua.

Vierassatamatoiminnan ytimessä on kesätori. Torilla tarjotaan m.m. lähituotettuja vihanneksia, kala- ja lihatuotteita jopa kolmena päivänä viikossa. Torin myyntikojut on modernisoitu ja niissä kaikissa on nyt sähköä ja juoksevaa vettä. Tori on saanut uuden kivipäällystyksen. Tekemättä on enää pienempiä istutustöitä.

Uudistettu saaristosatama on otettu käyttöön porrastetusti alkaen juhannuksesta 2018. Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2017. Vihkijäisiä edeltävänä päivänä valmistui sataman uusi huoltorakennus, jossa on vessoja, suihkuja ja pesutupa. Huoltorakennus on osarahoitettu EU:n aluerahastolta saadulla tuella ja on osaa n.s. Seastop-hanketta, jossa satama on mukana.

Uudessa satamassa on n. 70 venepaikkaa, 50 autopaikkaa, polttoaineasema sekä autoilijoille että veneilijöille, imutyhjennysasema, sekä uudistettu jäteasema. Laituri on n. 140 metriä pitkä. Pysäköintialue asfaltoitiin toukokuussa ja tällä viikolla valmistui vielä 20 uutta pysäköintipaikkaa.

Bromarvin Kylätoimikunta, Bromarf västra fiskargille sekä kyläkauppa ovat yhdessä vastanneet sataman rakennushankkeesta tiiviissä yhteistyössä Raaseporin kaupungin kanssa. Kaupungin osuus rahoituksesta on ollut merkittävä. Rakennushankkeen kokonaiskuluista, n. 1,7 miljoona euroa, kaupungin osuus on vaajaa puolet.

Ilman yksityisiä lahjoittajia ja rahoittajia sekä n. 50 talkootyöntekijöiden työpanosta tätä mittavaa hanketta ei olisi voitu toteuttaa.

Bromarvin Saaristosataman Vihkijäiset
Back To Top