Skip to content

En tomt vid Rusthållsvägen nära centrum

Lägenhet

Tomten är ett outbrutet område av stomlägenheten Bromarf (710-509-1-126).

Areal

ca 2500 m².

Läge

Tomten finns i Bromarv, under 1 km från bycentrum, Avstånd till Ekenäs är 35 km och till Helsingfors ca 135 km.

I byn finns dagligvaruhandel, dagvård, svenskspråkigt lågstadium (klass 1-6), bibliotek och tre restauranger, simstrand, gym, uteym, upplyst spånbana och sportplan. Gästhamnen/småbåtshamn med bränsle och ramp finns på under 1km:s avstånd.

Planläggning

Byggrätten är fastställd i delgeneralplanen över Bromarv Kyrkby 7642, som godkändes 26.11.2012. Tomterna har beteckningen AP-1 (Bostadsområde med fristående småhus). Byggplatsens minimiareal är 2000 m². Byggnadsrätten är högst 300 m²vy.

Byggnader

Byggplatserna är på sandmark och lätta att bebygga.

Övrigt

Vatten- och avloppsledning går längs vägen och det finns också möjlighet att ansluta sig till fast bredbandsnät.

Tomten har ingen egen strand, men avståndet till närmast simplats och småbåtshamn är 1,5 km.

Försäljningspris

30 000 €

Försäljning

Tomtarealen är endast riktgivande.

Visning

Visningar enligt överenskommelse med Helen Aminoff-Karlsson, tel 040-7418949, e-post: rusthallet [at] stallkrogen.net.

Back To Top