skip to Main Content

Dags att ansöka om pengar

Gott om idéer, men knapert om pengar?
Sparbanksstiftelsen i Bromarv delar ut understöd till föreningar och samfund verksamma i Bromarv. Ansökningsblanketter fås av Anders Kurman eller i Skafferi Ett. Stiftelsen prioriterar nya idéer och projekt som befrämjar hembygden. Flera föreningar kan också samarbeta om ett projekt.

Sista ansökningsdag/ inlämningsdag är den 15 juni.

Dags Att Ansöka Om Pengar
Back To Top