skip to Main Content

Signaler från bromarv

Signaler från Bromarv I skärgårdshamnen i Bromarv finns en kopia av ett s.k. optiskt telegraftorn. Ambitionen var att efterlikna de telegraftorn, som utvecklades under 1700 och 1800-talet bl.a. i Sverige…

Back To Top