Skip to content

Telegraftornet i Bromarv Skärgårdshamn

Optiskt telegraftorn I Skärgårdshamnen i Bromarv finns sedan 2020 en kopia av ett s.k. optiskt telegraftorn. Kopian efterliknar de telegraftorn som utvecklades under 1700- och 1800-talen bl.a. i Sverige och…

Back To Top