skip to Main Content

Mera nyheter angående MyBromarv-projektet!

Efter utvärdering av de tre inlämnade anbuden har Styrelsen för MyBromarv Ab enhälligt beslutat anta Bedone implemented solutions Ab:s offert för projektledningstjänster för åren 2021-2022. Bolagets ledande konsult är Mårten Johansson, f.d. stadsdirektör i Raseborg. Bedone implemented solutions Ab:s offert…

Read More

Information om MyBromarv-projektet

Bromarv Byaråd grundade i slutet av september ett allmännyttigt utvecklingsbolag med syfte att främja inflyttning, få fram fler bostäder och marknadsföra Bromarv. Bolaget registrerades i handelsregistret 28.10.2020 med namnet Ab MyBromarv Oy. Under de senaste veckorna har styrelsen jobbat på…

Read More

Vinnaren av #mybromarvfoto20

Till en överlägsen vinnare i #mybromarvfoto20 har röstats foto nummer 7 av Solveig Stenroos GRATTIS!!! Bland alla som har röstat har Annika Forsström-Lindström vunnit en #mybromarv mugg. Bromarv Byaråd tackar alla som skickat in sina fina foton och närmare 300 som…

Read More

Byarådet har nu över 200 betalande medlemmar.

Byarådets medlemskampanj har lett till ett bra resultat och nu har vi över 200 betalande medlemmar, konstaterar byarådets avgående ordförande Henrik Huldin. Vi delade ut över 750 flygblad i postlådor och vi hade ett eget torgstånd under de livligaste torglördagarna.…

Read More
Back To Top