skip to Main Content

Hamnen får en ny servicebyggnad

Företaget Rakennuspalvelu Lahtinen uppför under våren en ny servicebyggnad i hamnen.Byggnaden blir drygt 40 m² med utrymmen för toaletter, duschar, tvättstuga och lager. Servicebyggnaden har planerats av Janina Skult, JS Design & Bygg, från Ekenäs.

Dags att ansöka om pengar

Gott om idéer, men knapert om pengar? Sparbanksstiftelsen i Bromarv delar ut understöd till föreningar och samfund verksamma i Bromarv. Ansökningsblanketter fås av Anders Kurman eller i Skafferi Ett. Stiftelsen prioriterar nya idéer och projekt som befrämjar hembygden. Flera föreningar…

Kajvirket anlände

Virket till den 140 meter långa kajen har anlänt. Ett helt långtradarlast, uppskattningsvis 20-25 ton. Virket har donerats av gårdarna Kivitok, Kägra, Könick och Rilax. Snart börjar arbetet med att skruva kajlocket. Till det behövs 10-12.000 skruvar och ett okänt…

Back To Top