skip to Main Content

Företagare vald till Bromarv skärgårdshamn

Styrelsen för Bromarv Byaråd meddelar, att det är företaget Strandbistro Bromarv Ab som skall sköta verksamheterna i skärgårdshamnen i Bromarv från och med den 1 maj 2020. Företaget skall ha hand om gästhamnen, torget, inkvarteringen och restaurangen, d.v.s. all operativ…

Read More
Back To Top