skip to Main Content

Fritidsbostad till fast boende, intervju med Sven Holmberg

ÅTERIBRUKTAGANDE AVGAMMALT BOSTADSHUS ELLER ÄNDRING AV FRITIDSBOSTAD TILL FAST BOSTAD En gammal bostadsbyggnad är alltid en bostadsbyggnad. Det är endast byggnadstillsynsmyndigheten som på basen av en anhållan av ägaren kan ändra användningsändamålet till en fritidsbostad, konstaterar Sven Holmberg. Han har…

Read More
Back To Top