skip to Main Content

Byarådet har nu över 200 betalande medlemmar.

Byarådets medlemskampanj har lett till ett bra resultat och nu har vi över 200 betalande medlemmar, konstaterar byarådets avgående ordförande Henrik Huldin.

Vi delade ut över 750 flygblad i postlådor och vi hade ett eget torgstånd under de livligaste torglördagarna. Responsen har varit god.

Efter att Sonja Rönkkö gjorde ett upprop på Facebook, som var riktat speciellt till sommarbromarvborna tog inbetalningarna fart nu på höstkanten. Uppropet gav över 30 nya medlemmar.

Byarådet riktar ett ödmjukt TACK till alla som betalat medlemsavgiften och hälsar er med i byarådets verksamhet. Ett speciellt TACK riktar vi givetvis till Sonja Rönkkö för hennes utmärkta initiativ.

Vi försöker upprätthålla ett aktuellt medlemsregister och uppmanar alla nya medlemmar att meddela sin e-postadress till byarådet, info@bromarv.fi.

Tack!

Back To Top