Skip to content

Byarådet fick donation för bänkar i hamnen

Sommarbromarvbon Ronald von Hertzen har donerat 1000 euro år Bromarv Byaråd för att anskaffa flere bänkar till torget och hamnen.

Bänkarna har beställts och levererats av bromarvföretagaren Krister Stenström.

Byarådet tackar!

Back To Top