Skip to content

Bromarv vill locka nya inflyttare till skärgårdsbyn och elever till skolan

En grupp bromarvbor har under de senaste veckorna träffats flera gånger för att fundera på vad som skulle kunna göras för att trygga Bromarv-skolans framtid. Resultatet av dessa möten och diskussioner är beslutet att grunda ett allmännyttigt (dvs. inte vinstsökande) aktiebolag Ab MyBromarv Oy med syfte att utveckla servicen och boendemiljön i Bromarv och att marknadsföra byn för att locka nya inflyttare och elever till skolan.  

Bolaget ägs av Bromarv byaråd, men meningen är att på sikt bredda ägandebasen till också andra föreningar i Bromarv. Bolagets första styrelse, bestående av Mikael Ingberg, Mikael Aminoff, Sonja Beja, Katja Palin, och Ida Söderström, håller för tillfället på att köra igång den konkretare planeringen av bolagets verksamhet för de närmaste några åren. I arbetsgruppen har dessutom ingått Runa-Linn Silander. 

Vi vill samla ihop så många goda idéer som möjligt, så om du har några tankar eller annars lust att hjälpa till i projektet hoppas vi att du tar kontakt med någon av styrelsemedlemmarna, t.ex. här via FB.

Tillsammans skall vi göra Bromarv till det coolaste stället att bo i Finland! 

Läs mer:

Svenska Yle:
Katja Palins familj bygger hus i Bromarv om skolan får vara kvar – ett nygrundat bolag ska locka inflyttare och samtidigt rädda byskolan

Västra Nyland (behövs prenumeration):
Rektorn: Prognosen visar att antalet elever ökar

Västra Nyland (behövs prenumeration):
My Bromarv ska göra en charmoffensiv – prio ett är att bevara byskolan

Back To Top