skip to Main Content

Bromarv kyrka

Bromarv Kyrka

Adress

Bromarvvägen 1850 10570 Bromarv

Kontaktuppgifter

Ekenäsnejdens svenska församling

Församlingsmästare:

Kristian Svenskberg, +358 400 806137, kristian.svenskberg [a] evl.fi

Tove Holmström, +358 40 7615072, tove.holmstrom [a] evl.fi

www.ekenasnejdensforsamling.fi

Bromarvs kyrka är öppen för besök under gudstjänster, förrättningar och konserter samt när personal finns på plats. Övriga tider enligt särskild överenskommelse med församlingsmästaren.

Info om Bromarv kyrka

Pastorskansliet i Ekenäs

vard. kl. 9.00-13.00, +359 19 2411060, ekenasnejdens.forsamling [a] evl.fi

 

FÖRSAMLING

Ekenäsnejdens svenska församling är sedan 1.1.2015 den evangelisk-lutherska kyrkans lokalförsamling på området Bromarv, Tenala, Ekenäs och Snappertuna.

Församlingen är enspråkigt svensk men sköter vid behov även tvåspråkiga förrättningar såsom dop, vigslar och jordfästningar.
www.ekenasnejdensforsamling.fi

Svenskspråkig gudstjänst eller musikandakt firas i Bromarvs kyrka ca 1-2 gånger i månaden.

Den finskspråkiga verksamheten has om hand av Raaseporin suomalainen seurakunta. www.raaseporinseurakunta.fi

 

Jubileum

Under sommaren 2021 infaller Bromarvs kyrkas 40-årsjubileum som firas med en festgudstjänst söndagen den 22.8 kl. 12.

Info om Bromarvs kyrka: https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/kyrkor-och-lokaler/kyrkor/bromarvs-kyrka

Öppen kyrka

Med anledning av Bromarvs kyrkas 40-årsjubileum är kyrkan öppen för besök under juli månad enligt följande schema:

  • Fredagar kl. 12-17
  • Lördagar kl. 10-15

Varmt välkommen!

Back To Top