Skip to content

Bromarv byaråd r.f.

Bromarv byaråd r.f. är en ideell förening för hela Bromarv.

Vårt mål är att tillsammans med andra föreningar, organisationer, företagare och Bromarvvänner hålla byn levande och livskraftig.

Byarådet driver i första hand skärgårdshamnen med sommartorg och säsong båtplatser, erbjuder turistinformation och försäljning av bl.a. böcker och vimplar med Bromarvmotiv.

Byarådet arrangerar även diverse evenemang bl.a. BromarFnatten och Julmarknaden i samarbete med andra lokala föreningar och företagare.

Som bäst arbetar byarådet tillsammans med Raseborgs stad och Bromarf  Västra Fiskargille r.f. med att bygga ut Skärgårdshamnen. Från sommaren 2018 har vi kunnat erbjuda en förnyad hamn med nya bryggor, fler båtplatser och ett café och på så sätt bättre kunnat betjäna såväl fast bosatta och sommargäster som båtfolk och yrkesfiskare.

Föreningen ansvarar även för Fiskemuséet på Västergård i Vättlax.

Muséet förevisas enl. överenskommelse.

Bromarv Byaråd firade sitt 30-års jubileum år 2014, då under namnet Vättlax Byaråd r.f. Eftersom byarådet arbetar för hela bygden ändrades namnet till Bromarv Byaråd r.f.  år 2017.

Följ Byarådet på Facebook

Bli medlem

Som medlem i byarådet medverkar du till att förverkliga våra gemensamma mål. ”Tillsammans för Bromarvs bästa”⁠
Medlemsavgiften är endast 10€/person/år. Vi hoppas att hela er familj ansluter sig! (bank FI4141700010192082 / medlem)⁠
Nu kan du även enkelt betala med MobilePay på numret 27942⁠
Tack för att du är med oss!⁠

Styrelse:

e-post: info@bromarv.fi

Micke Gestrin, ordförande (t. 040 076 0400)
Oscar Gräsbeck, vice ordförande (t. 044 987 0251)
Heidi Lindholm, sekreterare (t. 0400 198 588)
Henry Blomqvist, medlem
Veera Laitinen, medlem
Roger Lindström, medlem
Aki Karihtala, medlem
Stefan Grönroos, suppleant
Kristoffer Dahlström, suppleant
Back To Top