skip to Main Content

Bromarv byaråd r.f.

Bromarv byaråd r.f. är en ideell förening för hela Bromarv

Vårt mål är att tillsammans med andra föreningar, organisationer, företagare och Bromarvvänner hålla byn levande och livskraftig.

Byarådet driver i första hand skärgårdshamnen med sommartorg och säsong båtplatser, erbjuder turistinformation och försäljning av bl.a. böcker och vimplar med Bromarvmotiv.

Byarådet arrangerar även diverse evenemang bl.a. BromarFnatten och Julmarknaden i samarbete med andra lokala föreningar och företagare.

Som bäst arbetar byarådet tillsammans med Raseborgs stad och Bromarf  Västra Fiskargille r.f. med att bygga ut Skärgårdshamnen. Från sommaren 2018 har vi kunnat erbjuda en förnyad hamn med nya bryggor, fler båtplatser och ett café och på så sätt bättre kunnat betjäna såväl fast bosatta och  sommargäster som båtfolk och yrkesfiskare.

Föreningen ansvarar även för Fiskemuséet på Västergård i Vättlax.

Muséet förevisas enl. överenskommelse.

Bromarv Byaråd firade sitt 30-års jubileum år 2014, då under namnet Vättlax Byaråd r.f. Eftersom byarådet arbetar för hela bygden ändrades namnet till Bromarv Byaråd r.f.  år 2017.

Bli medlem

Tillsammans kan vi göra mera!

Varje medlemsavgift har stor betydelse för att vi skall kunna driva sommartorget, utveckla skärgårdshamnen och upprätthålla byns hemsida. Vi behöver dig!

Medlemsavgift 2020:  10 €/person Betalas till Aktia FI73 4055 5740 0004 30

Gör så här

Fyll i och sänd dina kontaktuppgifter med formuläret.

Betala medlemsavgiften till konto: Aktia FI73 4055 5740 0004 30

Medlemsavgift 2020: 10 €/person.

Byarådets styrelse beslutar om nya medlemmar.

Back To Top