Skip to content

Bromarfs Hembygdsmuseumförening r.f.

Kontakt

Bjarne Westerlund

0500 536 455

Föreningen förvaltar Hembygdsmuséet i Sockenstugan, Sockenmagasinet i kyrkbyn samt Skyttestugan på Äppelvägen, Bromarf rusthåll.

Bromarfs Hembygdsmuseumförening, grundad den 9.10.1945, har sina samlingar i Sockenstugan, som ägs av Raseborgs stad.

Sockenstugan byggdes 1846 av bonden J. Smedslund från Vättlax. Stugan stod färdig 1851. Stugan består av en bostadsdel och en kanslidel.

Den första kommunalstämman i Bromarf sammanträdde i stugan den 15 mars 1869 under pastor Tennbergs ordförandeskap.

Bromarf kommunalfullmäktige sammanträdde i stugan för första gången den 22 mars 1910. Fullmäktige hade då 25  ledamöter och ordförande var doktor Emil Sandell från Kansjerf. Sockenstugan var säte för kommunalförvaltningen i Bromarf till 1955, då Furutorp blev kommunhus.

Bromarf Sparbank hade sin verksamhet i stugan under åren 1874-1917.

Föreningen äger Skyttestugan, som uppfördes av skyddskåren och lottarörelsen samt Sockenmagasinet invid kyrkan. Skyttestugan är uthyrd och Sockenmagasinet används sommartid som försäljningsplats för hantverk.

Back To Top