Vaktkojberget – Bromarfs början

Det var här Bromarf fick sin början. Du står invid Vaktkojberget som höjer sig nästan 60 meter över havet och är Bromarfs högsta punkt.

Man kan se hur istiden har format toppen av Vaktkojberget för mer än 10 000 år sedan. Också i övrigt kan man se spår av istiden på olika i håll i Bromarf. Lilla Salpausselkäåsen löper längs landsvägen till Bromarf.

Bromarf är en mycket gammal svenskbygd. Det är möjligt att redan vikingarna färdades förbi Bromarf när de rörde sig österut.

Den vanligaste uppfattningen är ändå att svenskarna kom till Finlands kusttrakter i samband med korstågen i slutet av 1100-talet och början av 1200-talet. Före det besöktes Bromarf endast av nomadiserande jägare och fiskare.

Det finns en gammal sägen om Brami från Gotland som med sin familj och husfolk bosatte sig i Bromarf. Namnet kom förstås senare, den av Brami efterlämnade jordegendomen, Bramis arv, det vill säga Bromarf.

Oberoende om de svenska inflyttarna var vikingar eller vanliga svenskar visade sig Bromarf vara ett bra område med bördiga stränder som gav möjlighet till både fiske och jordbruk. Också farlederna var bekväma och öppna mot många håll. Det fanns goda möjligheter att bedriva handel.

Mycket tidigt hade Bromarf en egen handelsflotta. I gamla dokument från 1300-talet nämns kontakter med Stockholm och Reval. De vanligaste handelsvarorna var fisk och ved.

Mer om detta finns bland annat att läsa i boken “Bromarf vårt bästa arv” som gavs ut 1991 av dåvarande Wättlax byaråd.

Frågor & Svar

För att kunna använda Berget Berättar behöver du en telefon, tablet eller laptop med kamera och aktiv nätuppkoppling.

För att din enhet ska kunna avläsa markörerna runt Vaktkojberget så krävs en QR-app. Ifall du har en iPad eller iPhone med iOS11 så behöver du inte ladda ner någonting, du kan lika bra använda den inbyggda kameran.

Berget Berättar – Din virtuella guide är en webbapplikation som ger en guidad rundtur kring Vaktkojberget och berättar om Bromarf i form av olika bilder, filmer, texter och ljudklipp. Webbapplikationen är skapad av Informationsbehandlingsstuderanden i Yrkeshögskolan Novia och upprätthålls av Bromarv byarådet.