skip to Main Content

Byarådet fick donation för bänkar i hamnen

Sommarbromarvbon Ronald von Hertzen har donerat 1000 euro år Bromarv Byaråd för att anskaffa flere bänkar till torget och hamnen. Bänkarna har beställts och levererats av bromarvföretagaren Krister Stenström. Byarådet tackar!

Read More

Anbudsbegäran gällande upphandling av projektledningstjänster

Det nygrundade utvecklingsbolaget Ab MyBromarv Oy FO-nummer 3161276-3 ber om anbud för projektlednings- och experttjänster för ett utvecklingsprojekt i Bromarv åren 2021-2022. Bolagets verksamhetsområde är att utveckla skärgårdsbyn Bromarv, och att skapa en livskraftig och attraktiv boendemiljö med hållbar lokal…

Read More
Back To Top