skip to Main Content

Arbetet med skärgårdshamnen är på slutrakan

Målet är att öppna torget och bryggorna den 22 juni, till midsommarafton, midsommarstången reser vi traditionsenligt.

Båtrampen tas i bruk den 1 juli.

Arbetet Med Skärgårdshamnen är På Slutrakan
Back To Top