skip to Main Content

Sparbanksstiftelsen i Bromarv tar emot ansökningar om understöd till föreningar och samfund

Sparbanksstiftelsen i Bromarv utdelar på ansökan understöd till föreningar och samfund verksamma i Bromarf. Ansökningsblanketter fås av Anders Kurman, i Skafferi Ett samt Valv Ett. Använd alltid stiftelsens blankett. Den nya stiftelselagen har strängare bestämmelser om jäv, så vi ber er meddela ansvarspersonerna i er organisation.

Stiftelsen prioriterar nua idéer och projekt som främjar hembygden. Flera föreningar kan också samarbeta om ett projekt. Bidrag för ordinarie verksamhet och löpande utgifter beviljas inte. Stifelsen här rätt att kräva redovisning av beviljade medel.

Sista inlämningsdagen är fredagen den 17 september 2021.

 

Bromarf den 16 augusti 2021

Stiftelsens styrelse

PS. kom ihåg redivisningen av erhållna bidrag!

Anders Kurman
Bromarvvägen 1805 B4
10570 Bromarv
040 505 6508
anders.kurman@gmail.com

Back To Top