skip to Main Content

ÄNNU HINNER DU ANSÖKA OM PENGAR FRÅN SPARBANKSSTIFTELSEN

Sparbanksstiftelsen i Bromarf utdelar på ansökan understöd till föreningar och samfund verksamma i Bromarf. Ansökningsblanketter fås av Anders Kurman och i Skafferi Ett. Den nya stiftelselagen har strängare bestämmelser om jäv, så vi ber er meddela ansvarspersonerna i er organisation.

Stiftelsen prioriterar nya idéer och projekt som främjar hembygden. Flera föreningar kan också samarbeta om ett projekt.

Bidrag för ordinarie verksamhet och löpande utgifter beviljas inte.

Stiftelsen har rätt att kräva redovisning av beviljade medel.
Sista inlämningsdagen är fredagen den 25 september 2020.

Bromarf den 1 september 2020

Stiftelsens styrelse

PS. Kom ihåg redovisningen av erhållna bidrag!

Anders Kurman

Bromarvvägen 1805 B4, 10570 Bormarv

040-5056508, anders.kurman@gmail.com

Back To Top