skip to Main Content

Anbudsbegäran gällande upphandling av projektledningstjänster

Det nygrundade utvecklingsbolaget Ab MyBromarv Oy FO-nummer 3161276-3 ber om anbud för projektlednings- och experttjänster för ett utvecklingsprojekt i Bromarv åren 2021-2022.

Bolagets verksamhetsområde är att utveckla skärgårdsbyn Bromarv, och att skapa en livskraftig och attraktiv boendemiljö med hållbar lokal service. Bolaget ägs av Bromarv Byaråd rf.

Bolaget skall i samverkan med övriga aktörer initiera, planera och genomföra utvecklingsprojekt som kan gälla markplanering och byggande, kommunikationer, serviceproduktion och marknadsföring, samt idka övrig verksamhet som anknyter till dessa aktiviteter.

Arbetsuppgifterna i anbudet omfattar projektledning, utarbetning och uppföljning av finansieringsansökningar och därtill relaterad rapportering, upphandlingar, förhandlingar med myndigheter och andra aktörer, samt rådgivning gällande byggnation och planläggning.

Den uppskattade arbetsmängden är omkring 800 arbetstimmar under avtalsperioden.

Priset anges som en helhetsoffert (MOMS=0) som omfattar löne- och personalkostnader, administration, telefon, IT, kontorsmaterial och resor.

Anbudet lämnas per epost senast fredag 30.10.2020 till mikael.ingberg@saunalahti.fi

Till anbudet fogas dokumentation över framgångsrika erfarenheter av projektledning, redovisning via HYRRÄ-systemet, finansiering, offentlig upphandling, kommunalförvaltning, samarbete med myndigheter samt mark- och planläggningsfrågor. Av projektledaren krävs även lokalkännedom och kontaktnätverk samt utmärkt samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter och goda kunskaper i både svenska och finska.

Till anbudet fogas utdrag ut handelsregistret, intyg över registrering i förskottsskatte- och momsregister samt intyg av skattemyndigheterna över betalda skatter eller alternativt ”Luotettava kumppani” – intyg.

Anbudet bör gälla fram till 31.12.2020.

Beslut om anskaffningen förutsätter att finansieringen är säkrad.

Mer information ger bolagets styrelseordförande Mikael Ingberg, tel 05063210,
mikael.ingberg@saunalahti.fi

Mikael Ingberg
MyBromarv Ab

Back To Top