skip to Main Content

Anbudsbegäran gällande upphandling av marknadsföringstjänster

Det nygrundade utvecklingsbolaget Ab MyBromarv Oy FO-nummer 3161276-3 ber om anbud för marknadsföringstjänster för ett utvecklingsprojekt i Bromarv åren 2021-2022.

Bolagets verksamhetsområde är att utveckla skärgårdsbyn Bromarv,och att skapa en livskraftig och attraktiv boendemiljö med hållbar lokal service. Bolaget ägs av Bromarv Byaråd rf.

Bolaget skall i samverkan med övriga aktörer initiera, planera och genomföra utvecklingsprojekt som kan gälla markplanering och byggande, kommunikationer, serviceproduktion och marknadsföring, samt idka övrig verksamhet som anknyter till dessa aktiviteter.

Arbetsuppgifterna i anbudet omfattar uppdatering och utbyggnad av nya element på Bromarvhemsidan om MyBromarv, bostäder, tomter mm. och sociala medier, huvudsakligen Instagram och Facebook på både svenska och finska. Till uppgifterna hör också mediakontakter och produktion av bilder, videor och texter för bolagets marknadsföring.

Den uppskattade arbetsmängden är ca 400 arbetstimmar under avtalsperioden.

Priset anges som en helhetsoffert (MOMS=0) som omfattar löne- och personalkostnader, administration, telefon, IT, kontorsmaterial och resor. Pris för arbete utöver det som ingår i helhetsofferten €/timme (MOMS=0) bör också anges.

Anbudet lämnas per epost senast 30.10.2020 till mikael.ingberg@saunalahti.fi
Till anbudet fogas dokumentation av erfarenheter av digital marknadsföring, framgångsrikt arbete med utveckling av hemsidor och sociala medier. Vidare krävs även lokalkännedom, samarbetsförmåga och utmärkta kunskaper i både svenska och finska. Till anbudet bör fogas en beskrivning om hur arbetet organiseras och hur personuppgifterna hanteras.

Till anbudet fogas utdrag ut handelsregistret, intyg över registrering i förskottsskatte- och momsregister samt intyg av skattemyndigheterna över betalda skatter eller alternativt ”Luotettava kumppani” – intyg.

Anbudet bör gälla fram till 31.12.2020.

Beslut om anskaffningen förutsätter att finansieringen är säkrad.

Mer information ger bolagets styrelseordförande Mikael Ingberg, tel 05063210,
mikael.ingberg@saunalahti.fi

Mikael Ingberg
MyBromarv Ab

Back To Top