skip to Main Content

Adress

Lillnäsvägen 1 (Google maps)
10570 Bromarv

Skärgårdshamnen förnyas år 2018

Som bäst arbetar byarådet tillsammans med Raseborgs stad, Pomoväst och Bromarf  Västra Fiskargille r.f. med att bygga ut Skärgårdshamnen för att fr.o.m. 2018 bättre kunna betjäna såväl fast bosatta och sommargäster som båtfolk och yrkesfiskare.

Back To Top